Pressbilder

Här finns högupplösta nedladdningsbara bilder som är fria att använda i redaktionellt syfte vid publicering som har anknytning till Bräcke kommun. Porträttbilder får användas i sammanhang som har med personens uppdrag i kommunen att göra.

Viss beskäring är tillåten, men bildernas karaktär får inte ändras. Fotografens namn ska alltid uppges vid publicering. Finns inte fotografens namn angivet, skriv ”Foto: Bräcke kommun”

I vårt pressarkiv finns också vår logotyp som får användas i sammanhang där Bräcke kommun är delaktig. Använd i första hand logotypen som heter ”Bracke kommun_liggande_2-radig”.

Är du osäker på om du får använda kommunloggan i ett visst sammanhang, eller önskar någon annan fil ur vår grafiska profil, kontakta stina.hylen@bracke.se