Pressbilder

Här finns högupplösta nedladdningsbara bilder som är fria att användas i redaktionellt syfte vid publicering som har anknytning till Sundsvalls kommun. Porträttbilder får användas i sammanhang som har med personens uppdrag i Sundsvalls kommun att göra.

Viss beskäring är tillåten, men bildernas karaktär får inte ändras. Fotografens namn ska alltid uppges vid publicering. För användning i andra sammanhang krävs tillstånd av berörd fotograf. Finns inte fotografens namn angivet, ska det stå ”Foto: Sundsvalls kommun.”