Personbiträdesavtal

Med ett personbiträdesavtal regleras ert och Vy Bildbanks ansvar vid hantering av personuppgifter.

Upprätta personuppgiftsbiträdesavtal

Vill du upprätta personbiträdesavtal med oss

  1. Skicka ett mail till kontakt@bildbank.nu för att erhålla en bilaga för aktuella underbiträden.
  2. Ladda hem vår mall för personbiträdesavtal
  3. Fyll i ert namn, organisationsnummer och adress – skriv ut och signera två exemplar
  4. Skicka in avtalen till Mediebyrån Vybild AB, Östra Rådhusgatan 8B, 903 26 Umeå
  5. Vi återsänder signerat avtal till er inom några dagar.