Använda arkiv

Arkiv används för att separera behörighet till mediefiler. En användare kan ha tillgång till ett eller flera arkiv.

Styr vem som har tillgång till vad

Arkiv används för att dela upp din bildbank när olika personer ska ha tillgång till olika mediefiler. Du kan ha ett arkiv per avdelning i din organisation eller skapa ett arkiv med opublicerade mediefiler för administratörer och ett arkiv med publicerade filer som hela företaget har tillgång till.

Arkiv skapas under Inställningar av en administratörsanvändare.