Jag godkänner att mitt IP-nummer sparas och att cookies används, för statistik och för att förbättra min användarupplevelse. Mer om cookies.
hamburger menu

Inställningar

Under inställningar kan både bildbankens utseende och funktion ändras för att bättre passa era behov.

Utseendeinställningar

Användarens inställningar styr hur bildbanken ser ut och fungerar och gäller bara för ett konto.

Inställning Beskrivning
Visa titlar Visar titlar under tumnaglar
Visa bildinfo Visar arkiv, storlek och detaljerad information under tumnaglar.
Visa verktyg Visa icon för redigera, ta bort och dela under tumnaglar.
Storlek tumnaglar Hur stora tumnaglarna ska vara, hur många som visas per rad.
Klick tumnagel Om klick på tumnagel ska markera en bild eller göra att bilden öppnas.

Filöverföring

Inställningar för filöverföring styr hur filer hanteras vid upp- och nedladdning.

Inställning Beskrivning
Ursprungligt filnamn Använd filnamnet som bilden hade vid uppladdning när bilden laddas ner
Filnamn som titel Om aktiverat så används aldrig titel från metadata, utan filnamnet används som titel
Förvalt arkiv Vilket arkiv som ska vara förvalt vid uppladdning. Kan till exempel vara ett arkiv för arbetsbilder.

Inställningar för organisationen

Organisationsinställnignar gäller för alla användare i bildbanken.

Inställning Beskrivning
Valfria taggar Om användaren ska kunna välja andra taggar än de de administratören lagt in under Inställningar / Taggar
Vid uppladdning Om taggnings-rutan ska komma upp efter att bilder laddas upp.
Album startsida Om album ska visas på startsida
Bilder startsida Om bilder ska visas på startsida
Sortering I vilken ordning bilderna ska sorteras när de visas.

Övriga val under inställningar